fot_szkolne1
fot_szkolne2
fot_szkolne3
fot_szkolne3
fot_szkolne5

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

pilotaz programowania

l2

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

Zaloguj się

logo aktywna tablica.jpg

 

W roku szkolny 2018/19 nasza placówka przystąpiła do Rządowego Programu Rozwijania Szkolnej Infrastruktury AKTYWNA TABLICA.

W ramach otrzymanej dotacji zakupiono dwa interaktywne dotykowe monitory SMART o przekątnej ekranu 65".

 

Przystąpienie do Programu łączy się z obowiązkiem zrealizowania przez szkołę następujących zadań:

 1. Uczestniczenia w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 2. Uczestniczenia w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:
  1. udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,
  2. zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,
  3. dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.
 3. Wyznaczenia szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 4. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).
 5. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie.

E-koordynatorem, Programu w naszej szkole jest  p. Renata Nowak.

W dniu 8 października zawiązano Międzyszkolną Sieć Współpracy Nauczycieli w Pabianicach. Utworzyły ją: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Szkoła Podstawowa nr 14.

Na I spotkaniu nauczycieli ustalono, że wymiana doświadczeń będzie odbywać się na założonym przez p. Nowak classroomie - www.classroom.google.com.  Kod dostępu: s2ci1u. Uczestnicy spotkania otrzymali na podane na zebraniu adresy e-mail, zaproszenia do przyłączenia się do założonego classroomu.

zrzut clasroomu

Pani R. Nowak założyła również blog www.aktywnatablicapabianice.blogspot.com, na którym są publikowane materiały z lekcji otwartych, dobre praktyki, itp. oraz informacje o spotkaniach nauczycieli w ramach międzyszkolnych sieci współpracy.

zrzut strony bloga

 

 

 Szkoła nasza jest również członkiem Ogólnopolskiej Sieci Współpracy Nauczycieli AKTYWNA TABLICA. Spotkania tej grupy nauczycieli odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 20.15 i mają formę webinarów.

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3

im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail: sekretariat@sp3pabianice.pl

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania