List do przewodniczącego

Samorządu Uczniowskiego

 

Gratulacje! Zaszczyt pełnienia funkcji przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego przynosi Ci z pewnością wielką i zasłużoną satysfakcję. Łączy się to jednak nie tylko z glorią niewątpliwej chwały, ale także z wieloma obowiązkami:

  1. Przewodniczący bierze udział we wszystkich uroczystościach szkolnych podczas których reprezentuje uczniów naszej szkoły, czyli wita i żegna gości, wręcza kwiaty, dziękuje, zaprasza, itp.
  2. Wraz z opiekunami prowadzi cotygodniowe zebrania Samorządu Uczniowskiego, sprawdza obecność samorządów klasowych, inicjuje działalność, zachęca do pracy itp.
  3. Koordynuje pracę wszystkich sekcji Samorządy Uczniowskiego, czyli jest łącznikiem między opiekunami a pozostałymi członkami Samorządu tzn.: przypomina, sprawdza, zachęca itp.
  4. Koordynuje pracę uczniów podczas urządzanych przez S.U. dyskotek, tzn.: dba o sprawną sprzedaż biletów, wpuszczanie i wypuszczanie uczniów ze szkoły, działalność sklepiku, D.J., gier i zabaw oraz sprzątanie po imprezie.
  5. Jest pomysłowy i chętny do pomocy oraz każdej pracy na rzecz szkoły.
  6. Jest dyspozycyjny, czyli nie odmawia swojej pomocy bez względu na czas i miejsce planowanej akcji.
  7. Jest wizytówką naszej szkoły, tzn. zawsze nienagannie ubrany świeci przykładem zachowania ucznia i super kolegi.

 

Pamiętaj, nie jesteś sam! Masz do pomocy zastępcę Samorządu Uczniowskiego. Współpracuj z nim i dziel się obowiązkami, okażą się wtedy łatwiejsze i lżejsze do wykonania!

 

 

Na pewno sobie poradzisz!

Trzymaj się

Samorząd Uczniowski