maslakiewicz julia 6e
 

W październiku na terenie szkoły organizowany był konkurs pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „WY(ko)MIKSUJ SIĘ Z DOPALACZY”.
Celem konkursu było upowszechnianie wśród uczniów wiedzy na temat szkodliwego działania dopalaczy oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Udział
w konkursie wzięli uczniowie z klas V i VI. Najlepsze prace zostały przekazane do Departamentu Informacji i Promocji MEN. Niestety żadna z naszych prac mnie została wyróżniona przez komisję MEN.

Naszym zdaniem prace były bardzo kreatywne oraz ciekawe i z pewnością zasługują na rozpropagowanie. W związku na terenie szkoły została zorganizowana wystawa wszystkich wykonanych przez uczniów prac.

 

 

 

 

 

/inf.nadesłała p. J. Zbierkowska-Madej/