fot_szkolne1
fot_szkolne2
fot_szkolne3
fot_szkolne3
fot_szkolne5

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

 WYPRAWKA SZKOLNA 2015/ 2016

 

Program rządowy „Wyprawka szkolna" czyli dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 będzie obejmował pomoc dla następujących uczniów:

1. Uczniowie klas III spełniający kryterium dochodowe - miesięczny dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 574 zł na osobę.

2. Uczniowie klas III nie spełniający kryterium dochodowego, u których w rodzinach występują poważne problemy, tj.: bezrobocie, ciężka choroba, sieroctwo, zdarzenia losowe, przemoc itp.- ( Art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013.poz. 182)

3. Uczniowie klas III, V i VI, którzy posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, tj.: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną, z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z autyzmem lub zespołem Aspergera .

W klasach III kwota dofinansowania wynosi 225 zł.

By otrzymać dofinansowanie, należy złożyć wniosek w szkole i dostarczyć fakturę potwierdzającą dokonanie zakupu.

Wnioski będzie można pobierać i składać pod koniec sierpnia w sekretariacie szkoły i u pedagoga szkolnego.

 

STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów wszystkich klas, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 456 zł netto na osobę.

Wnioski można pobierać i składać do 15 września 2015 r.

 

ZASIŁEK SZKOLNY

O zasiłek szkolny mogą ubiegać się osoby będące w okresowo trudnej sytuacji materialnej ze względu na zdarzenia losowe.

 

wyprawka

 

 

Aktualności

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania