II miejsce w Pabianickim Konkursie Profilaktycznym dla drużyny z naszej szkoły

W dniu 16.05.2018 odbył się w naszej szkole Pabianicki Konkurs Profilaktyczny
pod patronatem Prezydenta Pabianic „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
pod hasłem roku 2018 „Bądź odpowiedzialny – nie daj się e –uzależnieniom”.

Celem konkursu było: promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie kultury internetowej związanej
z racjonalnym wykorzystaniem technologii i urządzeń multimedialnych
oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

W konkursie miejskim wzięło udział siedem drużyn trzyosobowych
z następujących szkół podstawowych:SP1, SP3, SP5, SP9, SP13, SP14, SP17.
Wszystkie szkoły, które przystąpiły do konkursu wyłoniły drużyny uczniów z klas VI – VII podczas eliminacji szkolnych.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Dłubakowski VII e, Irena Kraj VII d i Natalia Okruszek VII a.
Pierwszym etapem było przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem e-uzależnień,
uplasowaliśmy się tutaj na drugim miejscu. Konkurs zawierał wiele konkurencji.
Uczestnicy na początku mieli za zadanie wypełnić test wiedzy, który zawierał 22 pytania, liczył się to też czas oddania.
Następnie drużyny na sali gimnastycznej brały udział w sportowej rywalizacji.
Przygotowane były trzy konkurencje sprawnościowe:
biegi na czas do wyznaczonego punktu z przełożeniem przez swoje ciało szarfy,
rzuty do celu piłeczkami oraz skoki obunóż przez skakankę.
Po odpoczynku dzieci czekały kolejne zadania: rozwiązywanie krzyżówki, układanie puzzli,
rozwiązywanie rebusów związanych tematycznie z konkursem.
Po podliczeniu ogólnej punktacji okazało się, że dwie drużyny mają jednakową ilość punktów.
Uczniowie z SP9 i SP13 wzięli udział w dogrywce o trzecie miejsce. Mieli za zadanie zmierzyć się z anagramami,
czyli ułożyć jak najwięcej słów z liter znajdujących się w wyrazie KOMPUTEROMANIAK
w czasie 5 minut. Ostatecznie rywalizację tę wygrała drużyna z SP13
i to ona uplasowała się na trzecim miejscu. Drugie miejsce zajęła nasza szkoła, a pierwsze – SP14.
Trzy zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych.
W konkursie przewidziana była także nagroda za uzyskanie najlepszego wyniku w teście wiedzy o e-uzależnieniach,
którą otrzymał Jakub Dłubakowski.

Sponsorem nagród oraz poczęstunku dla uczestników i opiekunów był Urząd Miejski w Pabianicach.
Za wykonanie najlepszej prezentacji multimedialnej uczniowie z SP14 otrzymali koszulki sportowe zorganizowane
przez nauczyciela SP3 od prywatnego sponsora.

Przy organizacji konkursu niezwykle pomocni byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pabianicach:
p. Beata Dolewka i p. Paweł Zysk.

Organizatorami konkursu były panie pedagog: Dorota Malinowska i Justyna Zbierkowska-Madej,
które bardzo dziękują Prezydentowi Miasta Pabianic p. Grzegorzowi Mackiewiczowi za objęcie patronatem,
Urzędowi Miejskiemu za sponsorowanie konkursu, Straży Miejskiej za współpracę, Dyrekcji SP3 za wsparcie
oraz przede wszystkim uczestnikom konkursu za zdrową rywalizację i dobrą zabawę.
Oczywiście ogromne gratulacje należą się uczniom reprezentującym naszą szkołę w tym konkursie, tym bardziej,
że od uzyskania zwycięstwa dzielił ich tylko jeden punkt.

Wartym zauważenia jest fakt, że uczeń Jakub Dłubakowski już po raz drugi z rzędu
okazał się najlepszym w teście wiedzy dotyczącym profilaktyki uzależnień.

uzal01uzal02uzal03uzal 01uzal04uzal05uzal06uzal07uzal08uzal09uzal10uzal11uzal12uzal13uzal14