fot_szkolne1
fot_szkolne2
fot_szkolne3
fot_szkolne3
fot_szkolne5

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

ETwinning

logomale

 

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Projekty matematyczne

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

II miejsce w Pabianickim Konkursie Profilaktycznym dla drużyny z naszej szkoły

W dniu 16.05.2018 odbył się w naszej szkole Pabianicki Konkurs Profilaktyczny
pod patronatem Prezydenta Pabianic „Żyj zdrowo i bezpiecznie”
pod hasłem roku 2018 „Bądź odpowiedzialny – nie daj się e –uzależnieniom”.

Celem konkursu było: promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie kultury internetowej związanej
z racjonalnym wykorzystaniem technologii i urządzeń multimedialnych
oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie.

W konkursie miejskim wzięło udział siedem drużyn trzyosobowych
z następujących szkół podstawowych:SP1, SP3, SP5, SP9, SP13, SP14, SP17.
Wszystkie szkoły, które przystąpiły do konkursu wyłoniły drużyny uczniów z klas VI – VII podczas eliminacji szkolnych.

Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Jakub Dłubakowski VII e, Irena Kraj VII d i Natalia Okruszek VII a.
Pierwszym etapem było przygotowanie prezentacji multimedialnej związanej z tematem e-uzależnień,
uplasowaliśmy się tutaj na drugim miejscu. Konkurs zawierał wiele konkurencji.
Uczestnicy na początku mieli za zadanie wypełnić test wiedzy, który zawierał 22 pytania, liczył się to też czas oddania.
Następnie drużyny na sali gimnastycznej brały udział w sportowej rywalizacji.
Przygotowane były trzy konkurencje sprawnościowe:
biegi na czas do wyznaczonego punktu z przełożeniem przez swoje ciało szarfy,
rzuty do celu piłeczkami oraz skoki obunóż przez skakankę.
Po odpoczynku dzieci czekały kolejne zadania: rozwiązywanie krzyżówki, układanie puzzli,
rozwiązywanie rebusów związanych tematycznie z konkursem.
Po podliczeniu ogólnej punktacji okazało się, że dwie drużyny mają jednakową ilość punktów.
Uczniowie z SP9 i SP13 wzięli udział w dogrywce o trzecie miejsce. Mieli za zadanie zmierzyć się z anagramami,
czyli ułożyć jak najwięcej słów z liter znajdujących się w wyrazie KOMPUTEROMANIAK
w czasie 5 minut. Ostatecznie rywalizację tę wygrała drużyna z SP13
i to ona uplasowała się na trzecim miejscu. Drugie miejsce zajęła nasza szkoła, a pierwsze – SP14.
Trzy zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy oraz nagrody rzeczowe w postaci gier planszowych.
W konkursie przewidziana była także nagroda za uzyskanie najlepszego wyniku w teście wiedzy o e-uzależnieniach,
którą otrzymał Jakub Dłubakowski.

Sponsorem nagród oraz poczęstunku dla uczestników i opiekunów był Urząd Miejski w Pabianicach.
Za wykonanie najlepszej prezentacji multimedialnej uczniowie z SP14 otrzymali koszulki sportowe zorganizowane
przez nauczyciela SP3 od prywatnego sponsora.

Przy organizacji konkursu niezwykle pomocni byli funkcjonariusze Straży Miejskiej w Pabianicach:
p. Beata Dolewka i p. Paweł Zysk.

Organizatorami konkursu były panie pedagog: Dorota Malinowska i Justyna Zbierkowska-Madej,
które bardzo dziękują Prezydentowi Miasta Pabianic p. Grzegorzowi Mackiewiczowi za objęcie patronatem,
Urzędowi Miejskiemu za sponsorowanie konkursu, Straży Miejskiej za współpracę, Dyrekcji SP3 za wsparcie
oraz przede wszystkim uczestnikom konkursu za zdrową rywalizację i dobrą zabawę.
Oczywiście ogromne gratulacje należą się uczniom reprezentującym naszą szkołę w tym konkursie, tym bardziej,
że od uzyskania zwycięstwa dzielił ich tylko jeden punkt.

Wartym zauważenia jest fakt, że uczeń Jakub Dłubakowski już po raz drugi z rzędu
okazał się najlepszym w teście wiedzy dotyczącym profilaktyki uzależnień.

uzal01uzal02uzal03uzal 01uzal04uzal05uzal06uzal07uzal08uzal09uzal10uzal11uzal12uzal13uzal14

Aktualności

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty: Unijne, rządowe, granty

Kontakt

Informacje dot. przetwarzania
danych osobowych (.PDF 217 KB)

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

e-mail:sekretariat@sp3pabianice.pl

Inspektor ochrony danych
Sylwester Krawczyk
e-mail: sylwester.krawczyk@outsourcing-iod.pl

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania