Otrzymaliśmy wyróżnienie MEN

 

32 nauczycieli oraz dyrektorów szkół odebrało wyróżnienia i nagrody Ministra Edukacji Narodowej za innowację pedagogiczną przeprowadzoną w ramach pilotażowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej Szkoła w Pilotażu Programowania.

Pani Marzenna Majchrzak oraz pani Renata Nowak były wśród wyróżnionych! Nasza szkoła reprezentowała całe województwo łódzkie!

„Chęć udziału w pilotażowym wdrożeniu programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne zgłosiło w ubiegłym roku ponad 2000 szkół.

Głównym celem Programu MEN było wprowadzenie i sprawdzenie w praktyce szkolnej powszechnej nauki programowania.

Do najważniejszych działań szkoły przystępującej do pilotażu należało opracowanie i wdrożenie autorskiego programu nauczania dla zajęć obowiązkowych. Efektem pracy szkoły było również wypracowanie wniosków pozwalających na dopracowanie zapisów nowej podstawy programowej wprowadzającej programowanie do edukacji formalnej.

Wojewódzcy koordynatorzy ds. innowacji w edukacji, rekomendowali do wyboru
ok. 160 szkół, z każdego województwa. Komisja ekspertów wybrała z nich 16 szkół –  jedną z każdego z województw.

Wyróżnieni autorzy innowacji odebrali również gratulacje od obecnych na uroczystości kuratorów oświaty ze swoich województw.

od lewej: dr Marzenna Majchrzak, wicedyrektor SP3, dr Grzegorz Wierzchowski Łódzki Kurator Oświaty, mgr Renata Nowak, nauczyciel informatyki i matematyki w SP3 Pabianice