Pilotaż z programowania

Szkoła Podstawowa nr 3 w Pabianicach znajduje się na opublikowanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi liście szkół zakwalifikowanych do udziału w programie: „Pilotażowe wdrożenie programowania w edukacji formalnej w oparciu o innowacje pedagogiczne oraz programy autorskie w szkołach”.

 

Autorkami zgłoszonej z SP3 innowacji pedagogicznej „Programowanie dla każdego” są dr Marzenna Majchrzak i mgr Renata Nowak.

Innowacja ta jest realizowana od września 2016 r. we wszystkich klasach piątych (pierwszy rok nauczania zajęć komputerowych w II etapie kształcenia). W roku szkolnym 2017/18 będzie kontynuowana w klasach szóstych (2 godz. tygodniowo zajęć komp.).

Celem pilotażu jest testowanie dostępnych rozwiązań wprowadzających nauczanie programowania do edukacji formalnej, w tym programów nauczania opartych na projekcie nowej podstawy programowej, rekomendowanie do powszechnego wdrożenia najskuteczniejszych metod i technik kształcenia i samokształcenia uczniów i nauczycieli oraz uruchomienie narzędzi wsparcia dla nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej ułatwiających samokształcenie, kształcenie wzajemne oraz inne formy doskonalenia zawodowego.

 

Więcej na temat pilotażu na stronie MEN