Efekty Code Week 2016

Szóstoklasiści poznawali programowanie na platformie e-learningowej Khan Academy. Wszyscy uczniowie zaliczyli kurs „Rysowanie z kodem JavaScript”. Znalazły się też osoby, które zainteresowały się kolejnym kursem programowania „Wprowadzenie do zmiennych”.

Prezentowane projekty obejmowały następujące tematy: „Autoportret”, „Dzikie zwierzę”, „Super bałwan”.