e-dziennik

Programowanie w SP3

programowanie

kodowanie copy

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Programowanie na matematyce

blok mat

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Świetlica szkolna

 

Wolontariat

wolontariat copy

KHDK PCK przy SP3

 

Koło Honorowych

Dawców Krwi PCK przy SP3

khdk 

E-Podręczniki

e-podręczniki dla wszystkich klas

e-book GWO /Matematyka/

e-booki Nowej Ery

Lepsza Szkoła

ls

Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzien wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Święto Komisji Edukacji Narodowej

dzień wolny od zajęć dydaktycznych
Wystawienie ocen półrocznych

:)
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Dzień wolny

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych tzw. "dyrektorski"
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Ferie świąteczne

:)
Zebrania

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 15 - 17.11.2016 r.
Zebrania półroczne

Zebrania w klasach IV - VI. W klasach I - III - 10 – 12.01.2017 r.
Ferie zimowe

FERIE 16 - 28 stycznia
Ferie wiosenne

Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Konsultacje

godz.18.00
Zebrania

godz.18.00
Zebrania

zebrania kl. IV – VI, godz.18.00
Zakończenie roku szkolnego. Rada Plenarna cz. 2

Klasy I - VI
Wystawienie propozycji ocen końcoworocznych

:)
Ferie wiosenne

ferie wiosenne 13 - 18 kwietnia
Rada Klasyfikacyjna

II półrocze
Rada Plenarna

cz.I
Rada Klasyfikacyjna

I półrocze
Rada Plenarna

I półrocze
Wystawienie propozycji ocen za I półrocze

:)
Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie zimowe

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Ferie wiosenne

Zaloguj się

Mój smartfon, mój mały świat - klikam z głową

logo klikam z glowa

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I z obwodu SP3 w roku szkolnym 2017/18

 

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy I poza obwodem SP3 w roku szkolnym 2017/18

 

Oświadczenie woli

 

Rejon SP3

 

Szanowni Rodzice dzieci
urodzonych w 2010r. oraz 2011r.


W związku z okresem rekrutacyjnym na rok szkolny 2017/2018 dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pabianicach uprzejmie prosi o: sprawdzenie nowych obwodów szkolnych oraz uzupełnienie i dostarczenie do sekretariatu szkoły stosownych dokumentów w nieprzekraczalnym terminie od 15 lutego do 29 marca 2017 r.

Wzory ww. zgłoszenia i wniosku można pobrać
ze strony internetowej SP3 lub w sekretariacie szkoły.

 

 

Szanowni Rodzice przyszłych
sześcioletnich i siedmioletnich pierwszoklasistów !

Dyrekcja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pabianicach uprzejmie informuje
o możliwości zapisania dzieci do klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018.
Serdecznie zapraszamy do sekretariatu szkoły (pn.-pt. od 8.00 do 15.00)
w celu składania zgłoszeń lub wniosków.

Wzory zgłoszeń i wniosków znajdą Państwo na stronie internetowej SP3 www.sp3pabianice.pl, w zakładce „Rekrutacja 2017/2018” (pliki do pobrania)
oraz na miejscu w sekretariacie szkoły.

Zapisując dziecko do klasy pierwszej, możecie Państwo:

  • Wymienić nazwiska dzieci, z którymi - ze względu na przyjaźnie - chciałoby być Państwa dziecko w jednym oddziale;
  • Zasugerować osobę wychowawcy;
  • Wskazać rodzaj klasy  

Wskazując rodzaj klasy, możecie Państwo wybrać między:

- oddziałem dla dzieci sześcioletnich,

- oddziałem dla dzieci siedmioletnich,

- oddziałem dla dzieci sześcio- i siedmioletnich,

- oddziałem z rozszerzonym programem zajęć sportowych (7 latki),

- oddziałem ze zmodyfikowanym programem edukacji matematycznej i/lub przyrodniczej *

*Powstanie klasy wybranego rodzaju uzależnione jest od wielu czynników,
dlatego Państwa wskazówki – choć cenne – mogą być traktowane
jedynie jako sugestia.

Komisja rekrutacyjna przedstawi listę kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia
do SP3 dn. 3 kwietnia br. Natomiast listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
do SP3 na rok szkolny 2017/2018 zostaną podane dn. 12.04.2017.
Przydział dzieci do poszczególnych oddziałów klasowych zostanie dokonany najpóźniej w sierpniu 2017 r.

 

 

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO

A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

 

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie zgłoszenia i wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 6 do 29 marca

od 1 czerwca
do 16 sierpnia

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy

od 30 marca do 6 kwietnia

do 22 sierpnia

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7 kwietnia

23 sierpnia

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

do 12 kwietnia

do 25 sierpnia

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

14 kwietnia

31 sierpnia

6.

Prawo rodzica do wystąpienia z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły

do 24 kwietnia

 

7.

Sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

do 8 maja

 

8.

Prawo rodzica do wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 17 maja

 

9.

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania rodzica od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

w terminie 7 dni
od otrzymania odwołania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l2

logomisztrzowkodowania

Projekty unijne, granty

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Mikołaja Kopernika

ul. Mokra 28/34, 95 - 200 Pabianice

 

tel. cen. (42) 215-07-25, (42) 215-09-33.

fax (0-42) 226-48-54

 

e-mail: sp3pabianice@op.pl

 

 

Drukuj

Wspierają nas

 logo firmy Jumi   logo Polskiej Akcji Humanitarnej

logo teatru secret            logo Pracownia Alternetywnego Wychowania